Montering Takarmatur

Välj variant
Välj antal
1
Totalsumma
484 kr

Montering Takarmatur

Jerocs tjänst Proffsmontage erbjuder dig som kund snabb och smidig montering av din nyinköpta vara till billiga fastpriser. Vi är experter inom våra arbetsområden och garanterar dig som kund ett väl utfört arbete.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna kontakta oss via mail info@jeroc.se.

Informationen vi behöver från dig för att priset ska bli korrekt är hur många takarmaturer som ska installeras samt vilka förutsättningar vi har att ta hänsyn till.

I vår monteringstjänst ingår montering och installation av takarmatur enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt anslutning till befintligt uttag/dosa.

Förutsättningar Montering Takarmatur

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

 • Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras. Om inte annat avtalas med oss vid köptillfälle.
 • Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt, det vill säga att inga möbler eller liknande skall finnas i det utrymme där arbetet ska utföras.
 • El ska finnas framdraget enligt gällande föreskrifter.
 • Armaturer i badrum ska vara IP-klassade.
 • Vid installation av takarmatur i badrum ska det finnas en godkänd jordfelsbrytare installerad.
 • Om elinstallatören skulle upptäcka att tidigare elarbeten inte är fackmannamässigt utförda kan han avsäga sig uppdraget, eller lösa detta mot en tilläggskostnad.

Checklista material Montering Takarmatur

 • Takarmatur
 • Skruv
 • Plugg

Att tänka på Montering Takarmatur

 • El ska finnas framdraget enligt gällande föreskrifter.
 • Vilken typ av armatur du vill ha i rummet.