Montering Elektrisk radiator

Välj variant
Välj antal
1
Totalsumma
646 kr

Montering Elektrisk radiator

Jerocs tjänst Proffsmontage erbjuder dig som kund snabb och smidig montering av din nyinköpta vara till billiga fastpriser. Vi är experter inom våra arbetsområden och garanterar dig som kund ett väl utfört arbete.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna kontakta oss via mail info@jeroc.se.

Informationen vi behöver från dig för att priset ska bli korrekt är vilken modell av elektrisk radiator du vill ha samt vilka förutsättningar vi har att ta hänsyn till.

Vår monteringstjänst för elektrisk radiator innefattar demontering av befintlig radiator samt montering och inkoppling till befintligt framdragen el av valfri elektrisk radiator. Samtliga Radiatorer monteras enligt leverantörens anvisningar.

Förutsättningar Montering Elektrisk radiator

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

 • Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras. Om inte annat avtalas med oss vid köptillfälle.
 • Elkablar i tillräcklig längd till radiatorn ska vara framdragna enligt gällande föreskrifter. Beställ vår tjänst ”Eldragning” vid behov.
 • I vissa fall förekommer kablar av t.ex. bly. Dessa måste i så fall bytas före montering.
 • Avstånd från vägg till monterad radiator bör vara minst 300 mm.
 • Eventuella skruvhål från befintlig radiator ansvarar ej vi för.
 • I våtutrymmen krävs en förinstallerad godkänd jordfelsbrytare. Om detta inte finns kan vår monteringstjänst ”Montering av Jordfelsbrytare” beställas.
 • I våtutrymmen måste radiatorn uppfylla gällande krav på IP-klassning.
 • Möjlighet till att stänga av elen ska finnas i det utrymmet Handdukstorken ska monteras.

Checklista material Montering Elektrisk Radiator

 • Radiator
 • Våtrumssilikon
 • Infästningsmaterial beroende på väggtyp
 • Kabel i rätt längd

Att tänka på Montering Elektrisk Radiator

 • Avstånd från Radiator till framdragen el.
 • Avstånd från vägg till Radiator.
 • Finns möjlighet att stänga av el lättillgängligt.
 • Finns godkänd jordfelsbrytare installerad.
 • Är elcentralen anpassad för radiatorn.