Montering av vatten-radiator

Välj variant
Välj antal
1
Totalsumma
1843 kr

Montering vattenburen radiator

Jerocs tjänst Proffsmontage erbjuder dig som kund snabb och smidig montering av din nyinköpta vara till billiga fastpriser. Vi är experter inom våra arbetsområden och garanterar dig som kund ett väl utfört arbete.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna kontakta oss via mail info@jeroc.se.

I vår monteringstjänst ingår:

- Demontering av befintlig radiator samt montering och inkoppling till befintligt vatten av valfri vattenburen radiator. Samtliga radiatorer monteras enligt leverantörens anvisningar.

Förutsättningar för Montering vattenburen radiator:

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

- Vattenavstängning ska finnas lättillgängligt för utrymmet radiatorn där ska monteras.

- Allt material som behövs för montering ska finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras.

- Anslutande vatten fram till radiatorn ska vara draget enligt gällande föreskrifter. Vid behov beställ vår tjänst ”Dragning vattenrör”.

- Avstånd från vägg till monterad radiator bör minst vara 300 mm.

- Eventuella skruvhål från befintlig radiator fylls med transparent våtrumssilikon.

- Tjänsten innefattar inkoppling till kopparrör eller PEX (Ej stålrör).

- Eventuella skruvhål från befintlig radiator fylls med transparent våtrumssilikon.

- Ev luftning av radiatorsystem tillkommer.

Checklista material för Montering vattenburen radiator:

- Radiator med rätt effekt anpassad för bostadsutrymmet.

-Anslutningskopplingar

-Våtrumssilikon

-infästningsmaterial beroende på väggtyp

Att tänka på inför montering:

-Avstånd från radiatorn till befintligt vatten.

-Avstånd från golv till radiatorn.

-Finns vattenavstängning lättillgängligt?

-Vilket system är radiatorn inkopplad till idag, 1- eller 2-rörssystem?

-Vilken typ av rör är radiatorn inkopplad till idag, koppar eller PEX?

-Vilken effekt behövs på radiatorn?