Montering av spotlights

Välj variant
Välj antal
1
Totalsumma
576 kr

Montering spotlight

Jerocs tjänst Proffsmontage erbjuder dig som kund snabb och smidig montering av din nyinköpta vara till billiga fastpriser. Vi är experter inom våra arbetsområden och garanterar dig som kund ett väl utfört arbete.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna kontakta oss via mail info@jeroc.se.

I vår monteringstjänst ingår:

- montering av valfri spotlight enligt tillverkarens monteringsanvisning och anslutning till befintlig strömbrytare.

Förutsättningar för Montering spotlights: 

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

- Elkablar fram till respektive armatur ska vara dragna enligt gällande föreskrifter.

- Kabellängd ska vara tillräcklig.

- I vissa fall förekommer kablar av t.ex. bly. Dessa måste då bytas ut innan montering kan ske. - Armaturer i badrum ska vara IP-klassade.

- Inbyggnadsmått enligt tillverkaren måste vara säkerställt.

- I de fall armaturen kräver skydd mot brännbart material måste spotguard vara monterad.

- 12V- samt LED-armaturer kräver en transformator som behöver gömmas undan i tak, skåp etc.

- I våtutrymmen måste armaturen uppfylla gällande krav på IP-klassning.

- I våtutrymmen krävs en förinstallerad jordfelsbrytare. Beställ vår tillägstjänst ”Montering av Jordfelsbrytare” vid behov.

Checklista material för Montering spotlights: 

-Spotlight

-Spotguard/pottor

-Transformator (12V) / Drivdon (LED)

Att tänka på inför montering:

-Krävs jordfelsbrytare?

-Krävs viss IP-klassning?

-Är ljuskällan anpassad för dimmer?

-Finns det utrymme för transformator/drivdon?

-Avstånd till brännbart material

-Spotguard