Montering av köksfläkt

Välj variant
Välj antal
1
Totalsumma
1616 kr

Montering av köksfläkt

Jerocs tjänst Proffsmontage erbjuder dig som kund snabb och smidig montering av din nyinköpta vara till billiga fastpriser. Vi är experter inom våra arbetsområden och garanterar dig som kund ett väl utfört arbete.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna kontakta oss via mail info@jeroc.se.

Informationen vi behöver från dig för att priset ska bli korrekt är vilken typ av fläkt du vill ha samt vilka förutsättningar vi har att ta hänsyn till.

I vår monteringstjänst ingår demontering samt montering av köksfläkt enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Förutsättningar Montering av köksfläkt:

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

  • Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras. Om inte annat avtalas med oss vid köptillfälle.
  • Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt, det vill säga att inga möbler eller liknande skall finnas i det utrymme där arbetet ska utföras.
  • El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för köksfläkten, enligt gällande föreskrifter. Om elinstallatören skulle upptäcka att tidigare elarbeten inte är fackmannamässigt utförda kan han avsäga sig uppdraget, eller lösa detta mot en tilläggskostnad.

Checklista material Montering av köksfläkt:

  • Köksfläkt
  • Ventilationsslang i rätt dimension
  • Slangklämma i rätt dimension

Att tänka på Montering av köksfläkt:

  • Det finns två olika typer av köksfläktar. Dels utsugningsfläkt – ofta kallad spisfläkt vilket är den vanligaste modellen, dels kolfilterfläkt. Utsugningsfläkten är den som är mest effektiv, den ansluts till bostadens ventilationssystem. Vid val av utsugningsfläkt i fler familjehus måste huset ha separata ventilationssystem.
  • Installation av kolfiberfläkt behöver inget ventilationssystem.
  • Tänk på att i de fall som installation av inventarier inte sker i samband med ombyggnad ger det inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.