Montering av jordfelsbrytare

Välj variant
Välj antal
1
Totalsumma
1616 kr

Montering jordfelsbrytare

Jerocs tjänst Proffsmontage erbjuder dig som kund snabb och smidig montering av din nyinköpta vara till billiga fastpriser. Vi är experter inom våra arbetsområden och garanterar dig som kund ett väl utfört arbete.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna kontakta oss via mail info@jeroc.se.

I vår monteringstjänst ingår:

- I vår monteringstjänst ingår montering av jordfelsbrytare.

Förutsättningar Montering jordfelsbrytare: 

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

- Elkablar fram till respektive armatur ska vara dragna enligt gällande föreskrifter

- Kabellängd ska vara tillräcklig.

- I vissa fall förekommer kablar av t.ex. bly. Dessa måste då bytas ut innan montering kan ske.

Eventuell felsökning som kan behöva göras om jordfelsbrytare löser ut vid montering, ingår inte i det fasta priset.

Det här behöver du:

-Jordfelsbrytare

-Eventuellt moneringsram vid utanpåliggande montering. Ej i elcentral.

 

Att tänka på inför montering:

- Montering vid elcentral eller någon annanstans

- Om elanläggningen är felaktig så att jordfelsbrytare slår ifrån, kan eventuella felsökningskostnader tillkomma.