Montering av fasadbelysning

Välj variant
Välj antal
1
Totalsumma
460 kr

Montering av fasadbelysning

Jerocs tjänst Proffsmontage erbjuder dig som kund snabb och smidig montering av din nyinköpta vara till billiga fastpriser. Vi är experter inom våra arbetsområden och garanterar dig som kund ett väl utfört arbete.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna kontakta oss via mail info@jeroc.se.

Informationen vi behöver från dig för att priset ska bli korrekt är vilken typ av bastuaggregat du vill ha monterad samt vilka förutsättningar vi har att ta hänsyn till.

I vår monteringstjänst av fasadbelysning ingår: Montering samt inkoppling av valfri armatur, till befintlig godkänd elanslutning. Ev. demontering av befintlig armatur ingår.

Förutsättningar Montering av fasadbelysning

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

 • Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras. Om inte annat avtalas med oss vid köptillfälle.
 • Elkablar i tillräcklig längd till armaturen ska vara framdragna enligt gällande föreskrifter.
 • För en installation/byte av fasadbelysning krävs en förinstallerad godkänd jordfelsbrytare.
 • Armaturen måste uppfylla gällande krav på IP-klassning.
 • Elcentral och befintligt kablage skall vara anpassat till armaturen.
 • Avstånd till brännbart material enligt tillverkarens anvisningar.
 • Vid nyinstallation monteras armatur endast utanpåliggande, dvs. med utanpåliggande kabeldragning.

Checklista material Montering av fasadbelysning

 • Armatur för utomhusanvändning.

Att tänka på Montering av fasadbelysning

 • IP-klassning
 • Avstånd till brännbart material
 • Vid nyinstallation kan armatur endast monteras utanpåliggande.
 • Max höjd 3 m från fast grund, vid högre höjd kan extra kostnader för anpassad utrustning för högre höjder tillkomma.
 • Finns brister i befintliga elinstallationer (ej fackmannamässigt utförda) kan kostnad för åtgärdande av detta tillkomma.
 • El ska finnas framdraget enligt gällande föreskrifter. Om så inte är fallet köp till vår tjänst ”dragning av elkabel” (se tillvalstjänster).