Montering av elcentral

Välj variant
Välj antal
1
Totalsumma
2565 kr

Montering av elcentral

Jerocs tjänst Proffsmontage erbjuder dig som kund snabb och smidig montering av din nyinköpta vara till billiga fastpriser. Vi är experter inom våra arbetsområden och garanterar dig som kund ett väl utfört arbete.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna kontakta oss via mail info@jeroc.se.

I vår tjänst Montering och installation av ny elcentral med automatsäkringar (1–10 säkringar) ingår:
• Rådgivning kring el centralen
• Rivning av befintlig el central 
• Montering och installation av ny elcentral enligt tillverkarens monterings- och installationsanvisningar. 

Arbetet utförs av behörig elinstallatör. 

Förutsättningar Montering av elcentral:

• Räkna antalet säkringar som den befintliga elcentralen består av. Tjänsten avser elcentral med 1–10 säkringar. Krävs fler säkringar, välj då den tjänst som innehåller fler än 11 säkringar. 

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. 

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

Bra att tänka på:

• Arbetet som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

• Eventuell felsökning ingår ej, till exempel lokalisering av jordfel i huset.

Checklista material för Montering och installation av ny elcentral 1-10 med automatsäkringar:

- Elcentral (centralkapsling)
- Huvudbrytare
- Jordfelsbrytare