Installera tvätt eller torktumlare

Välj variant
Välj antal
1
Totalsumma
1580 kr
Installera tvätt eller torktumlare

Jerocs tjänst Proffsmontage erbjuder dig som kund snabb och smidig montering av din nyinköpta vara till billiga fastpriser. Vi är experter inom våra arbetsområden och garanterar dig som kund ett väl utfört arbete.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna kontakta oss via mail info@jeroc.se.

I tjänsten el- installation av tvättmaskin och/eller torktumlare ingår el-installation enligt tillverkarens monteringsanvisningar. Arbetet utförs av behörig elinstallatör. 

Förutsättningar, el- installation av tvättmaskin och/eller torktumlare:

För att vår hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. 
Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkaren och köparen. 

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras. 
• El finns framdraget till inkopplingspunkt för diskmaskinen (där diskmaskinen ska stå). 
• Arbetet som installatören utför ska vara fackmannamässigt enligt gällande regler och normer för säker el. I händelse av att tidigare utförda elarbeten eller elinstallationer inte motsvara kraven för säker el. kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Hur mäter jag upp inför el- installation av tvättmaskin och/eller torktumlare?

Mät upp ytan där tvättmaskinen och/eller torktumlare ska placeras. Kontrollera så att tvättmaskinen/torktumlare har rätt mått för att passa in. Ange där efter hur många produkter som ska installeras, är det både tvättmaskin och torktumlare som ska installeras så är det två (2) installationer .