Fräsa in ledningar i betong

Välj variant
Välj antal
1
Totalsumma
645 kr

Fräsa in ledningar i betong

Jerocs tjänst Proffsmontage erbjuder dig som kund snabb och smidig montering av din nyinköpta vara till billiga fastpriser. Vi är experter inom våra arbetsområden och garanterar dig som kund ett väl utfört arbete.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna kontakta oss via mail info@jeroc.se.

I vår tjänst Fräsa in elledningar i betongvägg ingår:
• Fräsning inklusive dragning av ny elledning. 

OBS, hyra av spårmaskin, dammsugare samt dammsugarpåsar tillkommer. Pris fås av koordinator. 

Arbetet utförs av behörig elinstallatör. 

Din uppgift:

• Mät antalet löpmeter som ska fräsas upp i betongvägg.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. 

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

Att tänka på:

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. 

Checklista material för fräsning av elkabel i betongvägg:

• Maskeringstape
• Mjölkpapp
• Skyddsplast
• Elkabel
• Dosa
• VP-rör
• Elslang
• Skarvmuff
• Rörböjar