Dragning av elkabel - Arbete

Välj variant
Välj antal
1
Totalsumma
161 kr

Dragning av elkabel

Jerocs tjänst Proffsmontage erbjuder dig som kund snabb och smidig montering av din nyinköpta vara till billiga fastpriser. Vi är experter inom våra arbetsområden och garanterar dig som kund ett väl utfört arbete.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna kontakta oss via mail info@jeroc.se.

Informationen vi behöver från dig för att priset ska bli korrekt är hur många löpmeter elkabel du vill dra samt vilka förutsättningar vi har att ta hänsyn till.

I vår monteringstjänst ingår dragning av ny elkabel från elcentral till uttag eller liknande.

Priset avser kr/löpmeter

Förutsättningar Dragning av elkabel:

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

  • Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras. Om inte annat avtalas med oss vid köptillfälle.
  • Elkabel ska vara av tillräcklig mängd
  • All dragning av elkabel är utanpåliggande, det vill säga att kabeln kommer vara synlig.
  • Området där arbetet ska utföras ska vara tillgängligt – inga möbler eller saker som hänger på väggarna får vara i vägen
  • Om elinstallatören skulle upptäcka att tidigare elarbeten inte är fackmannamässigt utförda kan han avsäga sig uppdraget, eller lösa detta mot en tilläggskostnad.

Checklista material Dragning av elkabel:

  • Elkabel
  • Plugg (vid betongvägg)
  • Spikklammer

Att tänka på Dragning av elkabel:

  • All dragning av elkabel är utanpåliggande.
  • Dragningen sker från befintlig elcentral.