Byte av lyktstolpe

Välj variant
Välj antal
1
Totalsumma
2309 kr

Byte av lyktstolpe

Jerocs tjänst Proffsmontage erbjuder dig som kund snabb och smidig montering av din nyinköpta vara till billiga fastpriser. Vi är experter inom våra arbetsområden och garanterar dig som kund ett väl utfört arbete.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna kontakta oss via mail info@jeroc.se.

Informationen vi behöver från dig för att priset ska bli korrekt är vilken typ av bastuaggregat du vill ha monterad samt vilka förutsättningar vi har att ta hänsyn till.

I vår monteringstjänst av lyktstolpe ingår: Montering och inkoppling av valfri lyktstolpe till befintlig godkänd elanslutning

Observera att det här är en ej rotberättigad tjänst.

Förutsättningar Byte av lyktstolpe

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

 • Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras. Om inte annat avtalas med oss vid köptillfälle.
 • För en installation av lyktstolpe krävs en förinstallerad godkänd jordfelsbrytare. Beställ vår tilläggstjänst ”Montera Jordfelsbrytare” vid behov.
 • Lyktstolpe måste uppfylla gällande krav på IP-klassning.
 • Elcentral och befintligt kablage skall vara anpassat till lyktstolpe.
 • Grund/fundament ska finnas för att montera lyktstolpe på.

Checklista material Byte av lyktstolpe

 • Lyktstolpe
 • Infästningsmaterial

Att tänka på Byte av lyktstolpe

 • IP-klassning
 • El ska finnas framdraget enligt gällande föreskrifter.
 • Finns brister i befintliga elinstallationer (ej fackmannamässigt utförda) kan kostnad för åtgärdande av detta tillkomma.
 • Grund/fundament till lyktstolpe ska finnas förberett.